Loading...

Drepturile si obligatiile asiguratilor

Nota informativa: MODUL DE COMPLETARE A BILETELOR DE TIMITERE

 • Medici de familie si medici specialisti sunt obligati, conform ordinului 868, sa completeze toate datele pe formularele unice ale biletelor de trimitere.
 • Investigatiile recomandate vor fi scrise lizibil, cu majuscule.
 • Biletele de trimitere cu date incomplete si/sau completate gresit de catre medicul prescriptor, nu pot fi modificate, semnate si parafate de catre persoana care a completat initial datele, fiind obligatorie anularea si eliberarea unui nou formular de bilet de trimitere.
 • Laboratorul de analize medicale paraclinice are obligatia de a verifica aceste bilete in momentul in care le primesc, precum si dreptul de a refuza un bilet completat necorespunzator.
 • In primele 10 zile calendaristice de la emiterea biletului de trimitere pentru investigarii paraclinice asiguratul are obligatia de a se programa si de a accepta programarea la unul dintre furnizori, in caz contrar biletul de trimitere isi pierde valabilitatea.

Drepturile asiguratilor:

 • sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura, in conditiile prezentei legi si ale contractului-cadru;
 • sa fie inscrisi pe lista unui medic de familie pe care il solicita, daca indeplinesc toate conditiile prezentei legi, suportand cheltuielile de transport daca optiunea este pentru un medic din alta localitate;
 • sa isi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data inscrierii pe listele acestuia;
 • sa beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare si dispozitive medicale in mod nediscriminatoriu, in conditiile legii;
 • sa efectueze controale profilactice, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa beneficieze de servicii de asistenta medicala preventiva si de promovare a sanatatii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
 • sa beneficieze de servicii medicale in ambulatorii si in spitale aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate;
 • sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;
 • sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;
 • sa beneficieze de tratament fizioterapeutic si de recuperare;
 • sa beneficieze de dispozitive medicale;
 • sa beneficieze de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu;
 • sa li se garanteze confidentialitatea privind datele, in special in ceea ce priveste diagnosticul si tratamentul;
 • sa aiba dreptul la informatie in cazul tratamentelor medicale;
 • sa beneficieze de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii.

Obligatiile asiguratilor:

 • sa se inscrie pe lista unui medic de familie;
 • sa anunte medicul de familie ori de cate ori apar modificari in starea lor de sanatate;
 • sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;
 • sa anunte in termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la incadrarea lor intr-o anumita categorie de asigurati;
 • sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;
 • sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;
 • sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentand coplata, in conditiile stabilite prin contractul-cadru;
 • sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat.
 1. GRATUITATEA serviciilor medicale de laborator (decontate integral de CAS – Jud. Constanta) este asigurata in conditiile prezentarii urmatoarelor documente:
  1. BILET DE TRIMITERE (original) de la Medicul de Familie, de la Medicul Specialist sau BILET DE IESIRE DIN SPITAL (copie xerox).
  2. CARNET DE ASIGURAT sau BULETIN / CARTE DE IDENTITATE
  3. Documente doveditoare ale categoriei de asigurat, dupa caz :
   • cupon de pensie
   • legitimatie de veteran
   • carnet de somaj
   • copie dupa ultimul ordin de plata a CAS de la serviciu (personal sau de la sot/sotie pentru cei aflati in intretinere) sau vigneta pe carnetul de sanatate pentru unitatile care elibereaza acest tip de dovada
   • copie dupa chitanta de plata directa la CAS a contributiei pentru asigurarea de sanatate
   • adeverinta eliberatade primarie pentru persoanele care nu realizeaza venituri
 2. Serviciile medicale contra cost vor fi furnizate fara discriminare.
  Persoanele care nu fac dovada calitatii de asigurat beneficiaza de servicii medicale numai in cazul urgentelor medico-chirurgicale si al bolilor cu potential endemo-epidemic si cele prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile art. 223 din Legea nr. 95/2006, in cadrul unui pachet minimal de servicii medicale, stabilit prin contractul-cadru.