Misiune si valori

Misiunea laboratorului ProDiagnostic este aceea de acumulare de cunostinte, realizarea de activitati de cercetare/dezvoltare aplicativa in domeniul medical, specializarile: hematologie, biochimie, microbiologie, parazitologie, micologie, imunologie, citologia colului uterin si materializarea acestor activitati in servicii de analize medicale si teste de laborator in vitro, catre pacienti si parteneri publici (universitati) si privati (societati comerciale din domeniile industriei farmaceutice, alimentare, energetica si de transport naval), pe baza de contracte.

Activitatea de cercetare/dezvoltare si inovare a laboratorului ProDiagnostic s-a concentrat, in principal, pe directia efectuarii de studii si investigatii ale starii de sanatate ale populatiei, prin analize specifice domeniului abordat, urmarind o dinamica in timp a acesteia prin studii statistice, precum si teste microbiologice si parazitologice pentru elaborarea de noi metode de tratament. Totodata s-au efectuat determinari microbiologice asupra unor noi principii active medicamentoase, compusi naturali si de sinteza, cu potentiale aplicatii bio-medicale.
De-a lungul perioadei de evaluare, in activitatea unitatii de cercetare-dezvoltare, s-au introdus noi tehnici, metode de investigatie si soft-uri moderne utilizate pe plan european, in scopul cresterii performantei actului medical din domeniul medicinei de laborator.

Permanent s-a urmarit perfectionarea personalului angajat, prin participarea periodica la cursuri EMC a medicilor, biologilor si asistentilor , precum si in domeniul cercetarii stiintifice (manifestari stiintifice). Au fost stimulati tinerii absolventi ai facultatilor cu profil bio-medical prin oferirea de locuri de munca in cadrul societatii pe posturi de cercetare stiintifica.

Unitatea de cercetare-dezvoltare s-a preocupat pentru participarea atat ca membru in comitetele de organizare a unor manifestari stiintifice de profil (parazitologie-microbiologie), cat si ca invitat, in scopul diseminarii prin lucrari stiintifice a rezultatelor obtinute de catre colectivul de cercetare propriu.

ProDiagnostic este preocupat de achizitia si transmisia de date si imagini video intre punctul de lucru si laboratorul central prin sistemul webcam si dispecerizarea complexa a informatiilor.

In paralel, au fost abordate, ca directii de cercetare/dezvoltare, sistemul de dezvoltare a managementului calitatii in laboratorul clinic si a regulilor de protectie si securitate a personalului care isi desfasoara activitatea in acest sector. Se respecta si se monitorizeaza permanent calitatea efectuarii analizelor medicale conform standardelor actuale din Uniunea Europeana prin implementarea sistemelor ISO 9001 si a sistemului de calitate 15189.