!!! Acest site este in proces de reactualizare a informatiilor !!!

Analize decontate

Pro Diagnostic se afla în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate Constanța (CJAS Constanța) si cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.) pentru analizele de laborator prescrise pe formulare specifice de către medicul de familie sau medicul specialist. Aceste analize decontate se efectuează în limita plafonului alocat laboratorului nostru.

Hematologie
 1. Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite, numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari *1)
 2. Numărătoare reticulocite
 3. Examen citologic al frotiului sanguin *3)
 4. VSH *1)
 5. Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)
 6. Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)
 7. Anticorpi specifici anti Rh la gravidă
 8. Timp Quick si INR *1) (International Normalised Ratio)
 9. APTT
 10. Fibrinogenemie *1)
Biochimie – serică şi urinară
 1. Proteine totale serice*1)
 2. Electroforeza proteinelor serice*1)
 3. Feritină serică *1)
 4. Uree serică*1)
 5. Acid uric seric*1)
 6. Creatinină serică*1), **)
 7. Bilirubină totală*1)
 8. Bilirubină directă*1)
 9. Glicemie*1)
 10. Colesterol seric total*1)
 11. HDL colesterol*1)
 12. LDL colesterol*1)
 13. Trigliceride serice*1)
 14. TGP*1)
 15. TGO*1)
 16. Creatinkinaza CK
 17. Gama GT *1)
 18. Fosfatază alcalină*1)
 19. Sodiu seric*1)
 20. Potasiu seric*1)
 21. Calciu seric total*1)
 22. Calciu ionic seric*1)
 23. Magneziemie*1)
 24. Sideremie*1)
 25. Fosfor (fosfat seric) *9)
 26. Examen complet de urină (sumar + sediment)*1)
 27. Dozare proteine urinare*1)
 28. Microalbuminuria (albumină urinară)*8)
 29. Dozare glucoză urinară*1)
 30. Creatinină urinară*8)
Imunologie
 1. TSH*1)
 2. FT4*1)
 3. Parathormonul seric (PTH)
 4. Hormonul foliculinostimulant FSH
 5. Hormonul luteinizant (LH)
 6. Cortizol
 7. Testosteron
 8. Estradiol
 9. Progesteron
 10. Prolactină
 11. Anti-HAV IgM*2)
 12. Ag HBs *1)
 13. Anti HCV*1)
 14. Testare HIV la gravidă*1)
 15. ASLO*1)
 16. VDRL*1) sau RPR*1)
 17. Confirmare TPHA*4)
 18. Antigen Helicobacter Pylori*1)
 19. Complement seric C3
 20. Complement seric C4
 21. IgG seric
 22. IgA seric
 23. IgM seric
 24. IgE seric
 25. Proteina C reactivă*1)
 26. Factor rheumatoid
 27. ATPO
 28. PSA*1)
 29. free PSA*6)
Microbiologie
Exudat faringian
 1. Examen bacteriologic exsudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1
 2. Examen fungic exsudat faringian – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)
Examen urină
 1. Urocultură *1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
Examen materii fecale
 1. Coprocultură *1) – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană
 2. Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică.
 3. Examen coproparazitologic *1)
 4. Depistare hemoragii oculte *1)
Examene din secreții vaginale
 1. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
 2. Examene din secreţii vaginale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examene din secreții uretrale
 1. Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
 2. Examene din secreţii uretrale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examene din secreții otice
 1. Examene din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
 2. Examene din secreţii otice – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examene din secreții nazale
 1. Examene din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană *1)
 2. Examene din secreţii nazale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică *1)
Examene din secreții conjunctivale
 1. Examene din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
 2. Examene din secreţii conjunctivale – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Examene din colecție purulentă
 1. Examene din secreţii colectii purulente – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare bacteriană*1)
 2. Examene din secreţii colectii purulente – Examen microscopic nativ şi colorat, cultură şi identificare fungică*1)
Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice
 1. Antibiogramă *5)
 2. Antifungigrama * 5)

NOTA EXPLICATIVĂ LA LISTA DE PREȚURI VALABILĂ DIN 1.03.2018

NOTA 1

*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.

**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe Buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.

*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.

*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.

*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.

*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.

*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.

*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.

*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.

*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2
Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3
Investigațiile paraclinice – analize de laborator recomandate de medicul de familie urmare a consultațiilor preventive pentru copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani, precum și pentru persoanele asimptomatice peste 18 ani, prevăzute la nota de la punctul 1.2.1, respectiv nota de la punctul 1.2.3 din anexa 1 la ordin, se efectuează pe baza biletului de trimitere eliberat de medicul de familie; biletul de trimitere se întocmește distinct pentru aceste investigații paraclinice și are completat câmpul corespunzător prevenției. Contravaloarea acestor investigații paraclinice se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice – analize medicale de laborator, aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate.